Autosenteret | Bøstrand Transport

Autosenteret

Autosenteret Ørsta AS tilbyr tenester innan dekk, felg, vedlikehald og service. Vi er 6 mann i faste stillingar på verkstaden, alle med lang erfaring innan faget. Vi har eit stort delelager for lastebilar og hengarar og eige utstyr for pressing av hydraulikkslanger. På dekkavdelinga har vi eiga dekkomleggingsmaskin, seipemaskin og balanseringsmaskin. Vi lagerfører eit stort utval med lastebildekk. I tillegg tar vi klargjering og lakkering av alle nye biler i Bøstrand gruppen!

<class=»p1″>Ta kontakt:</class=»p1″>

Yngve Bøstrand

Yngve Ose BøstrandDagleg leiar
Tlf 995 48 200
Epost: yngve@bostrand.no

Bøstrand Transport