Bøstrand valgt som leverandør av avfallshandtering til Vik Ørsta AS | Bøstrand Transport

Bøstrand valgt som leverandør av avfallshandtering til Vik Ørsta AS

Bøstrand Kran og Containerservice AS og Bøstrand Miljø og Gjennvinning AS er valgt som leverandørar av avfallshandtering og behandling av skrapjarn til Vik Ørsta AS

Dette gjelder i hovudsak avdelingane i Ørsta og trer i kraft frå 1. August

Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid med vår allereide gode kunde Vik Ørsta AS!

 

vik_orsta_new_web

 


Bøstrand Transport