Kollonnekjøring over Strynefjellet! | Bøstrand Transport

Kollonnekjøring over Strynefjellet!

I dag 30. Mai arrangerte NLF kollonnekjøring for og markere behovet for ny veg og nye tunnelar over Strynefjellet. Ca 150 lastebilar deltok og i tillegg mange småbilar og campingbilar. Dette er ei svært viktig sak for heile regionen, og vi støtta opp med 12 bilar til kollonna!


Bøstrand Transport