Kran & Container

Vi har ein ny og moderne bilpark innan containerservice og kraning. Vi tek på oss alt frå transport i distriktet til montering av konstruksjonar rundt om i landet. Våre sjåførar har lang fartstid innan faget. Vi driv også med utleige av avfallscontainerar/krokkasser for private og næringsdrivande og utleige av 20 og 40 fots conteinerar for langtidsleige.

Vi disponerar ca. 20 bilar/vogntog til containerservice og kraning

Presentasjon av alle kranbilane med løftekapasitet og rekkevidde finn du her: Presentasjon av kraner

  • Kranbilar frå 30 TM. Til 92 TM, single bilar og semiar
  • Liftbil for avfallscontainerar
  • Krokbil med hengar
  • Sidelastar for 20 og 40 fots containerar

Ta kontakt for eit godt tilbud!