Krantenester | Bøstrand Transport

Krantenester

Bøstrand® er ein av dei største krantransportørane på Nord-Vestlandet med ca. 10 kranbilar i bilparken. Me har også 3 krokbilar. Alle bilane har hengarar. Når kran er ynskjeleg eller nødvendig, tek me store og små oppdrag rundt om i heile landet.

Kranbilane og personalet vårt syter for transport innanfor vårt naturlege geografiske område, og me monterer konstruksjonar som til dømes betongelement og flytebryggjer rundt om i heile landet.

Presentasjon av alle kranbilane med løftekapasitet og rekkevidde finn du her:

  • Kranbilar frå 20 TM til 92 TN, single bilar og semi-utførsle
  • Krokbilar med hengar

Ta kontakt for eit godt tilpassa tilbod!

Knut Arne Stokke
Knut Arne StokkeTransportmeglar lokaltrafikk, spesialtransport og kranbilar
Tlf 970 56 505
knutarne@bostrand.no

Bøstrand Transport