Ledige lærlingplassar! | Bøstrand Transport

Ledige lærlingplassar!

Vi søker etter nye lærlingar i transportfag. Pr i dag har vi 5 stk lærlingar som køyrer både krokbil, langtransport, distribusjonsbil, kranbil og containerbil. Vi har satsa på lærlingar sidan 2003, og mange jobbar her fortsatt. Vi oppfordrar spesiellt lærlingar som vil køyre langtransport og kranbil til å søke.

Kontakt Inge Farstad: TLF 99 54 88 00 eller mail: inge.farstad@bostrand.no for meir info!

Vi ser fram til å høyre fra deg!


Bøstrand Transport