Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS | Bøstrand Transport

Miljø & Gjenvinning

No får du levere ditt kasserte køyrety i Hovdebygda, Ørsta

Bøstrand Miljøstasjon (BMS) har fått løyve fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til å starte opp eit behandlingsanlegg for kasserte køyrety i Torvmyrane, Hovdebygda i Ørsta kommune. Dette innbefattar mottak, eventuelt også henting av køyrety og utstedelse av vrakpantkvittering.

Selskapet kan ta i mot 750 bilar per år. Aktuelle køyrety er person-, vare- og kombinertbilar og beltemotorsyklar som er omfatta av vrakpantordninga.

Bøstrand Miljø & Gjenvinning annonse bilvrak metall

Vrakpant

Selskapet er også behjelpeleg med å samle inn kasserte køyrety gjennom samarbeid med Bøstrand Kran & Containerservice AS.

At selskapet ligg sentralt i Volda/Ørsta gjer oss til eit naturleg fyrsteval!

For levering kveldstid/helg, ring for å gjere avtale!

For bestilling av avfallscontainer ring: 700 67 800

André Ose Bøstrand

André Ose BøstrandDagleg leiar
Tel: 995 48 300
andre@bostrand.no


Bøstrand Transport