Mottak av bilvrak | Bøstrand Transport

Mottak av bilvrak

Nå kan du få levert ditt kasserte kjøretøy i Hovden!

Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS (BMG as) har fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal fått tillatelse til å igangsette et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Torvmyrane i Hovden, Østa kommune. Dette innebærer mottak, evt. også henting av kjøretøy og utstedelse av vrakpantkvittering.

Fra 1. november har BMG as hatt tillatelse som behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Selskapet kan motta 750 biler per år. Aktuelle kjøretøy er person-, vare- og kombinertbiler og beltemotorsykler som er omfattet av vrakpantordningen.

Siden det ble kjent i markedet at selskapet startet opp virksomheten har selskapet opplevd at det tydeligvis er behov for et slikt mottaksanlegg i Ørsta.
At selskapet kan være behjelpelig med å samle inn kasserte kjøretøy gjennom samarbeid med Bøstrand Kran & Containerservice AS og at selskapet har næringsareal/lokaler sentralt i regionen synes å bli godt mottatt i markedet.

Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS sitt hovedfokus er at kjøretøy kan bli hentet, evt. at eier av objektet selv leverer kjøretøyet i Hovden Industriområde. Kunden bestemmer selv hva som er mest praktisk. BMG as sørger for at det kasserte kjøretøyet blir ivaretatt iflg. kravene i Avfallsforskriften og sørger for at kjøretøyet sendes videre til gjenvinning.

Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS er eiet av brødrene Yngve Ose Bøstrand og Andre Ose Bøstrand. BMG as vil sørge for behandling av innsamlet kasserte kjøretøy fra eiere i en naturlig region på Søre Sunnmøre og østlig og nordøstlig del av nabofylket.  Selskapet utfører miljøarbeidet selv, og har forøvrig tegnet avtaler med underleverandører slik at det i sum skal bygges opp et godt miljø- og gjenvinningstilbud i Ørsta. Selskapet har pt. 4 ansatte og vil styrke bemanningen etter hvert som behovet øker.

Klikk her for kontaktinformasjon for Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS inkl adresse/kart.

Ved levering på kveldstid/helg, ta kontakt med André Ose Bøstrand på tlf 995 48 300


Bøstrand Transport