Reklamefilm med 35 lastebilar i kolonne! | Bøstrand Transport

Reklamefilm med 35 lastebilar i kolonne!

Vi har laga oss reklamefilm med samtlige 35 bilar i firmaet. Vi køyrde i kolonne frå Ørsta til Grodås, og deretter gjennom Norangsdalen og til Øye! Følg oss på facebook for å sjå, eller sjå den på Youtube her!


Bøstrand Transport