Spesialtransport | Bøstrand Transport

Spesialtransport

Vi har mange typar traller eigna til ulike typar spesialtransport, til dømes båtar, anleggsmaskiner, takstolar og annan type brei, lang og høg last. Vi tek på oss alt frå planlegging til utførsel – ingenting er umogleg. Våre sjåførar har lang erfaring innan feltet. Lastekapasitet ved udelbart kolli opptil 37 tonn.

  • Jumbotralle til kranbil med 9 meter uttrekk. Sving på alle 3 akslinger. Transporterer lengder opptil 25 meter
  • Jumbotralle med hydraulisk sving på alle 3 akslingar, 6 m uttrekk
  • Brønntralle med 4,4 m uttrekk. 45 cm lastehøgde i brønn
  • Jumbo/maskintralle med 6 m uttrekk og køyrebruer
  • Maskintralle med 4 m uttrekk, hydraulisk breidding til 3 m, hydraulisk sving og køyrebruer
  • Jumbotralle for kranbil med brønn tilegna båttransport
  • Flate åpne traller
  • Ledebil/følgebil

Ta kontakt for eit godt tilbud!


Bøstrand Transport