Transporttenester | Bøstrand Transport

Transporttenester

Transporttenester – langtransport

Bøstrand® har om lag 35 køyretøy for langtransport og fem bilar/vogntog til lokaltransport.
Me tilbyr transport av varer, stykkgods og «full load» i Noreg, Sverige og Danmark. På førespurnad tek me også køyreoppdrag sørover i Europa.

I tillegg til oppdrag her på Vestlandet har me fleire gonger i veka turar til Austlandet, Sørlandet og Trøndelag. Bøstrand® har opp gjennom åra opparbeidd eit stort nettverk og har logistikkoppdrag for svært mange bransjar og fagfelt.

Typar godsbil med ulike former for tilhengar/traller:

  • Skap traller, flate/jumbo, termo kjøl/frys
  • Kapell traller, flate/jumbo
  • Opne traller, flate/jumbo/brønn og med køyrebruer
  • Vogntog skap og flispåbygg
  • Walking floor semitrailer
  • Asfaltutstyr

Ta kontakt og få eit godt og høveleg tilbod

Transporttenester – lokaltransport og distribusjon

Med den fleksible bilparken vår kan me ta på oss det meste av lokaltransport. Bøstrand® har daglege turar rundt om i distriktet både med semitrailer, kranbil og distribusjonsbilar.

For lager- og terminaltenester viser me til kategori Eigedomsdrift.
Me disponerer truck, kranbil og hjullastar for lossing og lasting.

Klikk her for å spore oppdrag og levering registrert hos Bøstrand

Ta kontakt og få eit godt og høveleg tilbod

Knut Arne Stokke
Knut Arne StokkeTransportmeglar lokaltrafikk, spesialtransport og kranbilar
Tlf 970 56 505
knutarne@bostrand.no
Erlend Kjøde
Erlend KjødeTransportmeglar ut fra Møre og inngåande frå Østlandet
Tlf 995 48 500 erlend@bostrand.no

Bøstrand Transport