Transporttenester | Bøstrand Transport

Transporttenester

Vi tilbyr transport av varer – stykkgods og «full load» i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg kan vi ta på oss last sørover i Europa på forespørsel.  Vi har bilar fleire gangar i veka til austlandet, vestlandet, sørlandet og Trøndelag. Vi har opp gjennom åra opparbeidd eit stort nettverk, og vi disponerer ca. 30 bilar/vogntog innan dette feltet.

  • Skaptraller, flate/jumbo, thermo kjøl/frys
  • Kapelltraller, flate/jumbo
  • Åpne traller, flate/jumbo og med køyrebruer
  • Vogntog skap og flispåbygg
  • Walking floor semitrailer

Ta kontakt for eit godt tilbud!

Distribusjon / lokaltransport

Med vår fleksible bilpark kan vi ta på oss det meste av lokaltransport. Vi har daglege turar rundt om i distriktet både med semitrailarar, kranbilar og distribusjonsbilar.

Lager- og terminal ligg på Mosflata i Ørsta. Vi har truck og hjullaster for lossing og lasting.

Vi disponerar ca. 10 bilar/vogntog innan lokaltransport

  • Distribusjonsbil for mindre leveransar
  • Utkøyring med kranbil
  • Utkøyring med semitrailer

Ta kontakt for eit godt tilbud!

Klikk her for å spore oppdrag og levering registrert hos Bøstrand.


Bøstrand Transport