Valg av leverandør til tankanlegg i Mosflata, Hovden og leverandør av diesel til kjøretøy i Bøstrandgruppen. | Bøstrand Transport

Valg av leverandør til tankanlegg i Mosflata, Hovden og leverandør av diesel til kjøretøy i Bøstrandgruppen.

Transportvirksomheten har vurdert fremtidig samarbeidspartner innenfor drivstoff, olje mv.
I denne prosessen har vi hatt dialog og møte med 4 tilbydere.
Daglig leder Yngve Ose Bøstrand oppsummerer prosessen med at etter en grundig evaluering der bl.a. pris, kvalitet og stasjonsnettverk har vært viktige parametere har vi besluttet å fortsette med Circle K som hovedleverandør. Et svært viktig element i denne vurderingen er stasjonsnettverket Circle K har i Norge.
Svein Lystad (bildet) fra Circkle er takknemlig for tillitten vi er blitt vist ved en videreføring av  vår avtale


Bøstrand Transport