Volvo på vei | Bøstrand Transport

Volvo på vei

I denne utgåve av Volvo på vei finn du ei 6 sider reportasje om oss her i Bøstrand!

Ref: » Der trivsel og miljø spiller en viktig rolle!»

«Noen ganger, ja kun noen ganger, kommer man til et transportfirma der trivselen ligger tykt utenpå hele bedriften. Der alle, fra eiere til sjåfører og gutta på verkstedet, fremstår som et velfungerende team. Hos Bøstrand i Ørsta er dette påtagelig tydelig i alle ledd…»

Du finn bladet på alle Volvo forhandlere rundt om i landet, og dei som er medlemmer i Volo sjåførklubb får det tilsendt i posten. Vi vil benytte anledninga til å skryte av Arild Werner som var fotograf og journalist!

fullsizerender

img_5280

img_5281

img_5282


Bøstrand Transport